2018. április 3., kedd

Beszélgetés nt. Kalit Eszter evangélikus lelkipásztorral A békességet teremtő élő Isten a közös jövő alapja

Balta János 2018. április 03., 
Nt. Kalit Eszter evangélikus-lutheránus lelkipásztort 2017. október 1-jétől nevezték ki a fazekasvarsándi gyülekezet helyettes lelkészének.
Nt. Kalit Eszter lelkipásztor belmissziós szolgálattal, az élő Isten keresésének az útjára próbálja rávezetni a fazekasvarsándi közösséget
– Lelkésznő, milyenek voltak az első benyomásai Fazekasvarsándról, illetve a helybeli hívekről, emberekről?
– Megérkezésem előtt a gyülekezet tagjai két hónapig a parókia felújításán dolgoztak, tehát a legjobb feltételeket kívánták megteremteni számomra. Közös ebéddel fogadtak, amelyen részt vettek mindazok, akik a felújításon is dolgoztak. Nagyon kedvesek voltak, az első benyomásom a lehető legjobb volt, vendégszerető és adakozó, szívesen ajándékozó közösséget ismertem meg. Szeretem a falu csendjét, és nagyon értékes szerintem a falubéliek munkája mind az állattenyésztés, mind a kertészet és földművelés terén. A teremtő Isten parancsának megvalósulását, amely szerint gondozni és ápolni kell a földet, a növényeket és az állatokat, itt valóságosan meg lehet tapasztalni. Ez egy jó élmény.
– Honnan érkezett Fazekasvarsándra?
– A Barcaságban, Brassó mellett születtem, ott is nőttem fel a hegyek alatt, mint barcasági evangélikus csángó. Szüleim 2000 óta Magyarországon élnek, én Budapesten végeztem a teológiát. Kolozsváron voltam segédlelkész, majd ösztöndíjasként 3 évig Münchenben tanultam, illetve doktorandusz hallgatóként Budapesten.
– Milyen idei tervei vannak az egyházközségben? Gyermekfoglalkozásokat szervez-e?
– Idén elsődlegesen az iskolában tartok hittanórákat. A karácsonyi és farsangi gyerekfoglalkozások gyűjtötték össze eddig az összes gyereket. Terveim szerint anyák napjára is együtt készülünk. Nyárra Borháci Dávid lelkészjelölt kollégámmal vakációs bibliahetet tervezünk. Úgy érzem, a gyermekek igénylik a velük való foglalkozást, lelkes kis csapatot alkotnak. A kicsiktől a kis- és nagyiskolásokon át, a középiskolásokig pontosan fel akarom térképezni a helybeli magyar fiatalságot, és minden korcsoportnak testre szabott foglalkozásokat fogunk szervezni. Az iskolai hittanórák mellett megkértek a magyarórák megtartására is, amíg nem kerül hozzá más tanerő. Így a román nyelvű felső tagozatban a magyar gyermekeknek fakultatív magyar nyelvű oktatást is tartok. Így több szempontból is beleláthatok a szórványmagyarság életébe és kihívásaiba, jobban érzékelem az anyanyelv veszélyeztetett állapotát.
Idén több épület felújítási munkára is készülünk. Különböző támogatásoknak köszönhetően nagy öröm a közösség számára, hogy az Obetkó Imaház mellett a templom is megújulhat. Reménységem, hogy a gyülekezet közreműködésével sikerül ezeket a nem egyszerű munkálatokat véghez vinni.
– Fazekasvarsándon manapság hányan fizetik az egyházfenntartói támogatást?
– Közel 400 fő fizet egyházfenntartói járulékot. A gyermekekkel és a fiatalokkal, továbbá a 80 évnél idősebekkel együtt közel 500 híve van a helybeli evangélikus-lutheránus gyülekezetnek.
– Milyen erősségei vannak ennek a közösségnek?
– Sok erősséget sorolhatnék, hiszen az egyetlen helybeli magyarnyelvű gyülekezet az evangélikus közösség, de nagy szeretettel várjuk a más felekezetű híveket is. Nagy öröm számomra, hogy egy 226 éves múltra visszatekintő evangélikus gyülekezetben ökumenikus közösséget is szolgálhatok, ahol katolikusok és reformátusok is otthon érzik magukat. A kölcsönös tisztelet és a közös hit megélésének öröme aranyozta be az idei ökumenikus imahetet is.
Az is szép dolog, hogy a hívek készek adományozni és segíteni a gyülekezetnek, és egyre fontosabb számukra egyházuk sorsa. Ahogy a nyári felújítási munkálatok erősítették a közösséget, reménységem, hogy a közös építkezés is egyre jobban összekovácsolja a fazekasvarsándiakat. Nincs könnyű helyzetben a jelzett közösség, amely 30-40 év alatt szinte a felére csökkent. Annak a tudata lelkileg is megviseli az embereket. Sokuk számára komoly próbatétel, hogy lemondjanak-e a közösségükről vagy belekeseredjenek a valóság kényszerhelyzetébe. Ennek ellenére úgy érzem, hogy sok itt az erő, a potenciál, hiszen 30 gyermeket készítettem fel a betlehemesre. Partium számomra egy új terület, érdekes tapasztalat megismerni az itteni gondolkodást, az életmódot. Látom, hogy sok embernek nagy teher elviselni a csökkenő közösség tudatát. Meglehet, a gazdasági helyzet se olyan, hogy a fiataloknak hosszú távon biztosítson megfelelő jövőképet, mégis úgy látom: nagyon sok lelki erővel rendelkeznek.
Aki tervez, jövőt épít
– Milyen további tervei vannak?
– Fazekasvarsándon rövidebb időre szól a kinevezésem. Ez idő alatt mindenképpen biztatni és erősíteni szeretném a gyülekezetet. A korábban elkezdett doktori disszertációm is tervezem befejezni. A társadalom jövőjéért felelősséget vállaló keresztyénként fontos feladat számunkra egymás megértése. Bár egyszerű feladatnak tűnik, ha egy másik kultúrában élő, más nyelvet beszélő emberrel találkozzunk, nem is annyira egyszerű ez a megértés. Ráadásul ha a közös ügynek etikai, erkölcsi háttere van, szinte lehetetlennek tűnik a felek közötti közös nevező. Dolgozatom célja az interkulturális erkölcsi konfliktusokban a kölcsönös megértés elősegítése. Münchenben ezen a témakörön kezdtem dolgozni, szeretném befejezni, mert úgy látom, akár Fazekasvarsándon, Erdélyben, Partiumban vagy Európában szükség van arra, hogy megtanuljuk egymást újra megérteni.
– Ezek szerint kiválóan beszél németül…
– Felsőfokú nyelvvizsgám van, de egy nyelvet holtig lehet tanulni, mert a szókincs óriási. Az anyanyelvünket is naponta tökéletesíthetjük nyelvhelyességben, illetve szókincsben is. A lassan tavaszba hajló Fazekasvarsándon jól érzem magam, és itt a közösséget szeretném szolgálni, ahogyan és ameddig lehet. Örömmel várom a húsvétot, a feltámadás ünnepét. A feltámadás üzenetével is bíztatni szeretném a gyülekezetet. Vannak olyan vidékek, ahol az itteninél is kevesebb gyermek van, még kevesebb lehetőség kínálkozik a magyar nyelv ápolására. Olyan vidékek is vannak, ahova az itteninél is nehezebben jut el Isten igéje, az evangélium. Nagyon fontosnak tartom, hogy kényszerhelyzetben az Úristenhez forduljunk. Keressük-e ebben a próbákkal teli időszakban Isten útját, az Ő akaratát?! Ha Istennek terve van velünk, jövőt szán nekünk, biztosan lesz megoldás. Minden közösség kevés emberrel kezdte. Én teológus hallgatóként első alkalommal Gyomaendrődön 6 embernek prédikáltam, és úgy érzem, az Úristen az én generációmat belmisszióra hívja. Mert igaz ugyan, hogy nehezebb a régi házat felújítani, mint újat építeni, de a renoválásnak és az újjáépítésnek is megvan a maga szépsége. Visszatérve a fazekasvarsándi gyülekezethez, ha az élő Istent keresik és azt a békességet, amelyre Ő hív minket, lesz itt közös jövő is.
– Úgy legyen, köszönöm szépen a beszélgetést!
– Én köszönöm a lehetőséget!

Csatahajó kapitánya egy fiatal nő

https://www.wawlist.com/2019/01/15/farcas-stefana-romanca-care-la-26-de-ani-este-capitanul-unei-nave-de-30-000-de-cai-putere/ Csataha...