2016. augusztus 1., hétfő

Anyanyelven tanuló magyar diákok sikerei (I.) Németh Nikolett évfolyamelsőként államvizsgázott

Balta János 2016. augusztus 01., 
A kisiratosi Németh család három hölgytagja magasra tette a tanulás, illetve a továbbtanulás mércéjét

Tudomásunkra jutott, hogy a kisiratosi Németh Nikolett a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen évfolyamelsőként államvizsgázott. Vele, az édesanyjával és a kishúgával egy közös beszélgetésen jártuk körbe a tanulás, illetve a továbbtanulás témakörét.
Anyanyelvű oktatás a siker kulcsa
Amint Nikolett elmondta, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodás Tudományi Karán a Bank és Pénzügy szakon angolul végzett, évfolyamelsőként. Vagyis a teljes 3 évet angol nyelven tanulta, ezért majdnem anyanyelvi szinten kell angolul beszélni. Ehhez nagyban hozzájárult a Csiky Gegely Főgimnázium marketing-informatika, illetve intenzív angol szaka, ahol tanult, illetve érettségizett. Ott tanult meg angolul, de különórákra is járt. Azért akarta angolul elvégezni az egyetemet, mert külföldön szeretne állást találni valamelyik multinacionális cégnél. Egyelőre Bécsbe jelentkezett mesterire, ahol szeretne majd elhelyezkedni, de Magyarország, sőt Kanada is szerepel a cél-országok között.
Amíg nem került Kolozsvárra, táncolt a Gyöngyvirág néptánccsoportban, közreműködött az énekkarban, később azonban nem tudott eljárni a próbákra, ezért kimaradt mindkét csapatból.
Az egyetemi vakációi általában munkával fűszerezve teltek, az I. év után Görögországban dolgozott 2 hónapig, később az egyik aradi bankban praktizált, jelenleg a kisiratosi termálstrandon dolgozik, zsebpénzért, ami vakációban elkel.
Nikolett véleménye szerint a kiváló eredményhez nagyban hozzájárult az anyanyelvű oktatás, amiben előbb Kisiratoson, később Aradon lelkes pedagógusok jóvoltából magas színvonalon részesült. Mert a fejlődő gyermek az anyanyelvén a legokosabb, a legfogékonyabb. Ha viszont kialakult egy anyanyelvű tudásalapja, más nyelveken is sokkal könnyebben tanulhat tovább. Ezt bizonyítja a maga esete is, hiszen alapos magyartudással könnyebben megtanult angolul, mostanában éppen németül tanul, mert az Erasmus Ösztöndíj jóvoltából tavaly szeptembertől idén januárig Bécsben tanult, ezért ott kívánja megszerezni a mesterfokozatot. Természetesen az évek során sokat tanult, majd kitűzött maga elé egy olyan célt, aminek az eléréséhez nagy ambícióval közeledett. Mivel jól tud alkalmazkodni a körülményekhez, sokat használt a féléves bécsi ösztöndíj, ott döntötte el a mesterfokozat megszerzésének, illetve az elhelyezkedésnek a módját.
Bárhova is kerül, lélekben mindig kisiratosi marad, és azt a lehetőséget sem zárja ki, hogy itthon fog megfelelő állást találni.
Emese, az anya is továbbtanul
Németh Nikolett esetében „az alma nem esett messze a fájától”, hiszen az édesanyja, Emese tanítónő a saját ambícióját véli felismerni a leánya céltudatosságában. Mivel maga kései gyermek volt a családban, a szülei szerették volna otthon, mellettük tartani. Maga is törekvő volt, elvégezte a nagyváradi tanítóképzőt, ami az alapokat jelentette a pedagógus munkájához. A továbbtanulást viszont nem adta fel, hiszen 3 gyermek anyjaként jelenleg II. éves az aradi Aurel Vlaicu Egyetem Filológia szakán. Nem bánta meg, amiért továbbtanul, nagyon élvezi az újdonságokkal való ismerkedést, azokat a munkájában alkalmazza. Éppen ezért vállalt munkát a Kisiratosi Értékbizottságban, ahol közreműködött a Kisiratos Kincsei értéktár megalkotásában. Már eljutott egy olyan korba, amikor az ember maradandót is akar maga után hagyni. Nagyon sajnálja, hogy a kisiratosi cserkészcsapatnak nem igazán kerül gazdája, de reménykedik az új kulturális referensben, aki majd összefogja a fiatalokat.
Natália I. osztályba készül
Németh Natália, a legkisebb gyermek ősztől a kisiratosi Páter Godó Mihály Általános Iskola I. osztályába készül. Nem titkolt vágya, hogy tanítónő legyen, amit azonban a beszélgetésünkkor nem akart beismerni. Talán azért, mert ha valakinek a felmenői ilyen magasra teszik a mércét, mint az övéi, alaposan meg kell gondolnia, milyen életcélt tűz maga elé. Lelkesen készül az iskolakezdésre, hogy bebizonyítsa, maga is képes lesz felnőni a nővére, illetve az édesanyja által magasra emelt mércéhez.
Példaértékű hozzáállás
A kisiratosi Németh családban az anyanyelvű oktatásra alapozott érvényesülési szándék és lehetőség példaértékűnek számít mindazon szülők számára, akik azt hiszik, ha gyermekeiket az állam nyelvén taníttatják, megtették a legfontosabb lépést az érvényesülésük felé, tehát bebiztosították számukra a fényes jövőt. Sajnos, sokan csak később döbbennek rá, mekkora hibát követtek el, hiszen a gyermekük sem a saját, sem az állami kultúra hordozójává nem válik még akkor sem igazán, ha történetesen oklevelet szerez, jó állásra tesz szert. Valójában egyik közösséghez sem tartozik, hanem gyökértelenül, tehetetlenül sodródik az élet megpróbáltatásaiban, ahol meglehet, boldogul, de önmagával meghasonulva nem leli a boldogságot. Talán azért, mert a más kultúrájú közösségbe csöppenve már gyermekkorától meg kellett tapasztalnia a kisebbségi érzést, ami nemcsak a tehetséget, de a lélek szárnyalását is gúzsba köti.

Riói Karnevál - 2019-ben

A Rióban megtartott Karneválról sokan hallottak, de az ott érezhető hangulatról csak hallomásból lehet tájékozódni. Mi is megpróbáljuk az i...