2015. szeptember 20., vasárnap

Wass Albert: Üzenet haza


Wass Albert: Üzenet haza

Üzenem az otthoni hegyeknek: 
a csillagok járása változó. 
És törvényei vannak a szeleknek, 
esőnek, hónak, fellegeknek 
és nincsen ború, örökkévaló. 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad.

Üzenem a földnek: csak teremjen, 
ha sáska rágja is le a vetést. 
Ha vakond túrja is a gyökeret. 
A világ fölött őrködik a Rend 
s nem vész magja a nemes gabonának, 
de híre sem lesz egykor a csalánnak; 
az idő lemarja a gyomokat. 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad.

Üzenem az erdőnek: ne féljen, 
ha csattog is a baltások hada. 
Mert erősebb a baltánál a fa 
s a vérző csonkból virradó tavaszra 
új erdő sarjad győzedelmesen. 
S még mindig lesznek fák, mikor a rozsda 
a gyilkos vasat rég felfalta már 
s a sújtó kéz is szent jóvátétellel 
hasznos anyaggá vált a föld alatt… 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad.

Üzenem a háznak, mely fölnevelt: 
ha egyenlővé teszik is a földdel, 
nemzedékek őrváltásain 
jönnek majd újra boldog építők 
és kiássák a fundamentumot 
s az erkölcs ősi, hófehér kövére 
emelnek falat, tetőt, templomot.

Jön ezer új Kőmíves Kelemen, 
ki nem hamuval és nem embervérrel 
köti meg a békesség falát, 
de szenteltvízzel és búzakenyérrel 
és épít régi kőből új hazát. 
Üzenem a háznak, mely fölnevelt: 
a fundamentom Istentől való 
és Istentől való az akarat, 
mely újra építi a falakat. 
A víz szalad, a kő marad, 
a kő marad.

És üzenem a volt barátaimnak, 
kik megtagadják ma a nevemet: 
ha fordul egyet újra a kerék, 
én akkor is a barátjok leszek 
és nem lesz bosszú, gyűlölet, harag. 
Kezet nyújtunk egymásnak és megyünk 
és leszünk Egy Cél és Egy Akarat: 
a víz szalad, de a kő marad, 
a kő marad.

És üzenem mindenkinek, 
testvérnek, rokonnak, idegennek, 
gonosznak, jónak, hűségesnek és alávalónak, 
annak, akit a fájás űz és annak, 
kinek kezéhez vércseppek tapadnak: 
vigyázzatok és imádkozzatok! 
Valahol fönt a magos ég alatt 
mozdulnak már lassan a csillagok 
s a víz szalad és csak a kő marad, 
a kő marad.

Maradnak az igazak és a jók. 
A tiszták és békességesek. 
Erdők, hegyek, tanok és emberek. 
Jól gondolja meg, ki mit cselekszik!

Likasszák már az égben fönt a rostát 
s a csillagok tengelyét olajozzák 
szorgalmas angyalok. 
És lészen csillagfordulás megint 
és miként hirdeti a Biblia: 
megméretik az embernek fia 
s ki mint vetett, azonképpen arat. 
Mert elfut a víz és csak a kő marad, 
de a kő marad.

Riói Karnevál - 2019-ben

A Rióban megtartott Karneválról sokan hallottak, de az ott érezhető hangulatról csak hallomásból lehet tájékozódni. Mi is megpróbáljuk az i...