2014. május 3., szombat

Jobb Európát! Az LMP választási programja

https://www.facebook.com/notes/csiba-katalin/jobb-eur%C3%B3p%C3%A1t/544223272365436?fref=nf

-sajtóösszefoglaló-
Az LMP szerint végtelenül káros az Európai Unióról szóló diskurzust a „kevesebb, vagy a több Európát” vitájába zárni. Ez árt Magyarországnak azzal, hogy két táborra osztja a közvéleményt és lehetetlenné teszi a konstruktív kritikát. Káros Magyarország számára az eddigi mértéktelen megalkuvás és cél nélküli szabadságharc politikája is. Az LMP megakarja változtatni az Európai Uniót. Legyen működőképesebb, igazságosabb,átláthatóbb, és ne legyen többé az elhasználódott politikusok lerakóhelye. Ezta célt szolgálja az LMP Európai Parlamenti választási programja. Az EurópaiUnió nélkül nem lesz sikeres Magyarország, de azonnali reform nélkül nincs EU sem.
Az LMP hat témát állít az európai kampány középpontjába: az európai energiafüggetlenséget, a fenntartható földpolitikát, az európai munkavállalók érdekképviseletét, a fiatalok munkanélküliségének csökkentését, az európai kisvállalkozók védelmét, valamint az EU intézményeinek átláthatóbb működését.
Európai energiafüggetlenséget, atommentes Európát!
Az unió energiafüggetlenségének növelése érdekében növelni kell a megújuló energiákra való átállás ütemét. Ki kell vezetni az EU-t az atomkorszakból. A nem biztonságos erőműveket és a lejáró élettartamú erőműveket le kell zárni és fokozott támogatással kell segíteni a megújuló energiára való átállást. Az európai energiapolitika kezelje kiemelt területként az energiaszegénység mihamarabbi megoldását. Az EU legyen a klímaváltozás elleni küzdelem vezető ereje a 2015-ös klímacsúcson, valamint felelősséget kell vállalnunk a harmadik világban bekövetkező klímakatasztrófákért és a bekövetkező klímamigrációért. 
Fenntartható földpolitikát!
A termőföld nem szokványos árucikk vagy tőkejószág, hanem élelmiszer termelésünk alapvető forrása, élőhely és ökológiai szolgáltatásokat nyújtó természeti közeg. Kezelése során a fenntarthatóság elvének minden esetben felül kell írnia a tőke szabad mozgásának elvét. Ez az LMP számára elvi kérdés. A következő Közös Agrárpolitika reform előkészítése során küzdeni fogunk a kis léptékű gazdaságok és a vidék fejlesztés nagyobb támogatásáért. A közös forrásokat az ipari mezőgazdaság helyett a vegyszermentes termesztés, a közösségi és családi gazdálkodás valamint a hagyományos ökológiai módszerek újraélesztése irányába kell terelni. 
Válságálló európai munkahelyeket!
Az LMP elkötelezett az egységes munkaerőpiac védelme mellett, de nem engedhetjük, hogy a vállalatbirodalmak kijátsszák az erősebb és gyengébb országokat egymás ellen az olcsó és kizsigerelhető munkaerő megszerzése érdekében. Egységes európai munkatörvénykönyvre van szükség, amely egész Európában megvédi a munkavállalókat, miközben tiszta helyzetet teremt a munkaadók számára. Európai szintre emeljük a béralku rendszert, ahol a politikai vezetők, munkaadói oldal és munkavállalói oldal egyeztet az európai bérekről és az európai munkavállalói jogokról.
A fiatalok munkanélküliségének csökkentését!
Az Ifjúsági Garancia program minden 25 év alatti munkanélküli fiatalnak munkát, gyakornoki vagy ösztöndíj helyet ajánl fel. Ezen program hazai bevezetését azonnal meg kell kezdeni és a programsikerének európai nyomon követése szükséges. A finanszírozást mindinkább közösségi alapra kell helyezni, hiszen a gazdaságilag gyengébb országok fiataljait érinti leginkább a munkanélküliség problémája.
Az európai kis- és középvállalkozások helyzetbe hozása!
Az LMP nem támogat egy olyan EU-USA szabadkereskedelmi megállapodást, mely a szabványok egységesítésével és egy soha nem látott méretű egységes piac létrehozásával nyitja meg az európai piacot az amerikai dömping áruk előtt. Összehangolt fejlesztő iparpolitikára van szükség. Az európai gazdaságot erőforrás hatékonnyá kell formálni, ahol a megújuló technológia és az újrahasznosítás a vezérelv. A helyi és regionális gazdaságok életképességének garantálása a feltétele, hogy a gazdaság elsősorban a helyi erőforrások felhasználásán alapuljon, az externáliákat az korlátozza,hogy hatásuk helyben tapasztalható.
Átláthatóbb és hatékonyabb Európát!
A külügyi megbízotti posztot az EU-külügyminiszteri posztjává kell alakítani, ahol választó- és menesztői jogköre van az Európai Parlamentnek. A Bizottság elnökét kizárólag az Európai Parlament választaná meg a saját soraiból. Az EP együttdöntési eljárását ki kell terjeszteni valamennyi uniós jogszabályra, valamint a gazdaságpolitikai prioritások meghatározásában is együttdöntési hatáskörrel kell felruházni.Teljes körű jogalkotást kezdeményező hatáskört kell adni az Európai Parlamentnek.Az antikorrupciós politika feladata, hogy felszámolja az átláthatatlan lobbitevékenységet, valamint az Európai Ügyészség intézményének részletes kidolgozására van szükség.

Riói Karnevál - 2019-ben

A Rióban megtartott Karneválról sokan hallottak, de az ott érezhető hangulatról csak hallomásból lehet tájékozódni. Mi is megpróbáljuk az i...