2018. február 9., péntek

A családon belüli erőszak megfékezéséről szóló törvénytervezetet fogad el a kormány - a Transindex.ro portálról

2018. február 08. 
A családon belüli erőszak megfékezéséről szóló törvénytervezetet fogad el a kormány csütörtöki ülésén, jelentette be Viorica Dăncilă miniszterelnök és hozzátette: ilyen esetekben a rendőrnek joga lesz azonnal közbelépni az áldozat védelmében. „Elsősorban azt szeretnénk elérni, hogy ilyen esetekben a rendőrnek legyen joga azonnal közbelépni az áldozat védelmében. (...) Ez egy olyan jogi eszköz lesz, amely visszaszoríthatja a családon belüli erőszakot”, mondta Dăncilă a kormányülés elején. Kifejtette: nagyon fontos, hogy Romániában valóban érvényesüljön a nemek közötti egyenlőség. „Bevezetjük, hogy az ötvennél nagyobb létszámú alkalmazottat foglalkoztató állami és magánvállalatoknak kötelező legyen egy nemek közti egyenlőség terén képzett szakembert alkalmazniuk. Nem az a célunk, hogy fölöslegesen megterheljük a cégeket, hanem az, hogy ezt a tevékenységet rendesen ellássák. Ezzel a jogszabállyal a vonatkozó Isztambuli Egyezmény előírásait ültetjük gyakorlatba”, nyilatkozta Dăncilă. (agerpres)

2018. január 21., vasárnap

Ő lett az idei Miss Románia

december 5, 2017
A bukaresti Alina Rugină lett Miss Románia 2017 a Bucharest Fashion Week (bukaresti divathét) keretében rendezett szépségversenyen.
A 18 éves Alina Rugină egy bukaresti iskola tanulója. A szépségverseny második helyezettje a 22 éves, konstancai Andreea Giurea lett, míg a harmadik helyre a fővárosi, 17 éves Alina Belut választották.
Nagyon fontos pillanat ez számomra. Arra biztatnám a lányokat, hogy jöjjenek el a bukaresti divathétre, mert itt profi szakemberekkel dolgozhatnak együtt és természetesen a Miss Románia versenyen is alkalmuk van részt venni’ – mondta Alina Rugină.

2018. január 5., péntek

Hirek Egriből


Igéretünkhöz híven megkerestük Márton Zsuzsannát, a Szatmár megyei Egri község polgármesternőjét, akinek a háta mögött egy erős csapat van, akik mindenben segítik. A fiatal, energiadús községgazda szivesen és örömmel válaszolt a kérdéseinkre:
- Tisztelt polgármesternő, köszönjük, hogy fogadott bennünket és megosztja velünk a község érdekében eddig elért ereményeit. Úgytudjuk, hogy elkészítették a 2020-ig érvényes Helyi Fejlesztési Stratégiát.
- Igen ennek megléte elengedhetetlen a pályázatok esetében! Ugyan jóváhagyásra vár, de a Helyi fejlesztések Országos Programján keresztül 734000 lej értékben decemberben már aláírtuk az újegri iskola felújításának finanszirozásáról szóló szerződést is, sőt a novemberi hónapban letettük a kérelmet a községi utak modernizálására is. Eddig már több mint 6 kilométer mezei utat sikerült leköveznünk Egri, Gombáspuszta, Újegri határában. Egriben pedig a Csapó utcát, köveztük le, mert elég elhanyagolt állapotban volt.
- Örvendetes, hogy Egri községben sikeres infrastrukturális fejlesztésekre sikerült pályázatok útján beszerezni a pénzalapokat, de úgy tudjuk, hogy a községháza is kibővült. Milyen fejlesztésekről van szó?
- Örvendek, hogy a községháza emeletén sikerült egy tanácstermet és egy házasságkötőtermet is kialakítanunk, de itt kapott helyet a községi könyvtár is
- Ezek szerint a községben a helybenmaradásra rendezkednek be?
- A községünkben sok teendő volt és van, de a jövőnkre is gondolnunk kell! A gyermekeink jövöjére is figyelhetünk, amiért aztán maradandó dolgokat kell épitenünk, amelyek az utódlást is elősegítik, de a családalapítás is fontos mozzanat. Enélkül nincs gyarapodás! Ez is vezérelt bennünket, amikor református templom előtti parkot felújítottuk. Lefestettük a keritést, térköves járdát alakítottunk ki. A parkba egy pergola/árnyékoló díszitő elem is került, ahol ezután a kültéri házasságkötési ceremónia megtartására is kiválló közeg. A községben személyigazolványt is lehetett igényelni (27 személy élt ezzel a lehetőséggel). Kéményseprési akciót szerveztünk és sor került elektronikai hulladékgyűjtésre is. A hivatalban magyar állampolgársághoz a honosításhoz szükséges okmányokat is letehették (15 család vette igénybe) Kicseréltük a játszótéri elemeket korszerű játszóeszközökre valamint egy kültéri fitneszparkot létesítettünk fiataljaink számára. Júliusban sikerült megvásárolnunk saját költségvetésből egy tűzoltóautót, ami ezentúl a húszfős egri önkéntes tűzoltócsapat munkáját segíti szükség esetén - remélve, hogy nem igen lesz rá szükség. A község lakóinak biztonságát adják 5 térfigyelő kamera amiket még 2016 őszén sikerült kihelyezni. Ezek mellé további 4 darabot szereltünk fel, és további kamerák beszerzése kilátásban van. Az ezévi költségvetésből Újegriben 400 méter járdát ötöttünk le. Aláituk a szerződést 1000 m járda létesítésére Gombáspusztán, sajnos a rossz idő beállta és a szükséges engedélyeket sem sikerült időben beszerezni, mindez elmaradt de amint az idő engedi folytatjuk a munkálatokat. Az engedély azért szükséges, mert a munkálatok a nemzetközi út mentén történnek.
Meg kell emlitenem, hogy a községben működik egy egyesület is PRO-Agriensis néven. Ennek tagjai lelkes támogatóink! 
- Ha vannak új családalapitások, akkor eljön a gyermekáldások kora is, ebben milyen segitséget biztosithatnak?
- Nos, ezzel is számoltunk és Egriben már az új tanévtől napközi óvoda indul, amely sok kisgyerekes család életét megkönnyíti. Ruhagyűjtő akciót szeveztünk, és az év végét egy karácsonyváró rendezvénnyel zártuk, 200 cipősdoboz illetve 300 db ajándékcsomagot osztottunk szét, illetve a helyi nőtársaimmal közösen megajándékozunk 127 egyedülálló, 65 év feletti személyt.
- Láttuk, hogy a kulturházban is volt némi mozgás
- Igen, sikerült a a kultúrház tetőzetét kijavítani, lecserélni a lécezést illetve új cseréppel fedtük be a 880 mp tetőszerkezetet. A hivatal épületében az irodákat újítottuk fel, ajtókat cseréltünk ki, kifestettünk, kicseréltük illetve pótoltuk az irodabútorokat. A könnyebb ügyintézés érdekében egy pénztárablakot létesítettünk. Sikerült légkondicionáló berendezéssel ellátni az egri és gombási ravatalozók hűtőtermét.
- Az már látható, hogy reneteg munka árán sikerült mindezeket megvalósítani. Kik azok akik segítik?
- Sokan vannak. Kiemelném viszont a nőszövetségi tevékenységet. Velük közösen sikerült megszerveznünk egy farsangi jótékonysági bált a helyi ravatalozó rendbetétele, a megkopott kellékek kicserélése, a kegytárgyak beszerzése, illetve egy harangláb megépitésére, ami év végére meg is valósult. 
- Úgy tudjuk két gazdaszervezet is van a községben, Velük milyen a kapcsolat?
- Meg kell emlitenem, hogy a mezőgazdászok segítségével sikerült megszervezni a megyében unikumnak számitó Traktorista fesztivált! Ugyanakkor elkészült és jóváhagyásra vár a legeltetési üzemterv. E nélkül nem adhatóak bérbe a gyepes területek így a gazdák nem részesülhetnek mezőgazdasági támogatásban 2018 -tól
- A kistérségiekkel milyen a kapcsolatuk?
- A Szatmár környéki közösségek kistérségfejlesztési egyesületén (GAL) keresztül szeptemberben sikeresen megpályáztuk az Önkormányzat gépparkjának bővítését egy traktorral, egy pótkocsival, illetve egy hidraulikus fahasító géppel
- És a megye vezetéssel ?
- Szatmát megye tanácsával közösen pályázatot tettünk le a megyei út rendbetételére ami a mi esetünkben az Újegri Gombáspuszta szakaszt jelenti a Regionális Operativ Program (POR) keretén belül.
- A kulturális programokban milyen fejlesztések lettek eszközölve?
- Szeptember 3.án megszerveztük a Szamosháti fesztivált, ami sokszínű rendezvénysorozatot foglalt magába, több mint 150 fellépővel, 50 magyarországi, székelyföldi és környékbeli meghívottal, tomboló tömeg és egy gyönyörű tűzijáték. A Szabolcs Szatmár Bereg megyei Jéke településsel létesítettünk testvértelepülési kapcsolatot, és sikerült közösen pályázatot benyújtani kulturális programok megvalósítására a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.nél 
- A lelkes csapatában vannak-e olyanok akikre büszke
- Díszpolgárt avattunk Kiss Kálmán tanár úr személyében
- Kegyed, hogy érzi ismerik-e az Önök tevékenyégeit?
- Bizonyos fokig azt tapasztaltuk, hogy igen, de nem eléggé. Igy megjelentetjük az Egri Napló román és magyar nyelven is. Ezt Egri község polgármesteri hivatala indította el, és ez negyedévente megjelenő helyi információs kiadvány. Fő feladata a községben élők tájékoztatása, főleg az önkormányzat tevékenységéről, terveiről, a helyi tanács határozatairól, a nyilvános közvitákról, a helyi közérdekű munkálatokról, valamint egyébb közérdekű információkról. De tartalmaz hireket a kulturális, a sport vagy az egyházi eseményekről is.
- Amint bejöttünk a községbe érdekes lámpasort láttunké ez az ünnep része?
- Idén először Egri mellett, úgy Gombáspuszta mint Újegri utcáit karácsonyi díszkivilágítás díszítette.
- Értem, szeretne még valamit mondani? 
- Igen azt szeretném kihangsúlyozni, hogy ezek az előrelépések nem történhettek volna meg, ha nem áll a hátam mögött egy erős csapat, amely mindenben segített, amiben csak tudott. Köszönöm Egri község polgármesteri hivatalában dolgozók és helyi tanácsnak is a közreműködését! Úgy érzem, hogy fentebb felsorolt dolgok, megvalósításai a községünk előrehaladását szolgálják. Továbbá köszönet illeti Szatmár megye tanácselnökét és tanácsát, illetve Szatmár megye prefektusát, alprefektusát, akik nagyban segítették ez évi munkámat is. E felsorolás viszont nem lenne teljes, amiért a község minden lakosának köszönöm a támogatást, segítséget, bizalmat és a végtelen türelmet!
- Köszönöm a beszélgetést!
- Én köszönöm a lehetőséget!
lejegyzete Horváth Zoltán

2018. január 3., szerda

Egriben hamarább jött az anygal

Egész délutánt betöltő, sok tekintetben különleges karácsonyi ünnepségnek adott otthont az egri kultúrház, melyből nem hiányzott a karácsonyi vásár, a kántálás és a betlehemezés sem.
Az ünnep hamarabb köszöntött be Egriben, hiszen valódi karácsonyi hangulatban telt advent harmadik vasárnapjának délutánja a kultúrházban, s mint Márton Zsuzsanna polgármester köszöntőjében fogalmazott: azért is más ez a nap, mint a többi, mert Egri történelmében talán most először ünnepelnek együtt kicsik és nagyok egyaránt, nemzetiségtől és egyházi hovatartozástól függetlenül. Maga a kultúrház zsúfoltságig megtelt nagyterme is másabb volt, mint a „szürke” hétköznapokon, hiszen szemkápráztató színkavalkádban pompáztak a karácsonyi vásár diákok által készített kézművestermékeinek garmadájától roskadozó asztalok — s hogy a gyermekek fantáziája és ötletessége határtalan, azt a toboz-Mikulástól kezdve a szebbnél-szebb, különböző technikákkal készített képeslapokig, a spárga-gömbtől a posztócsillagig, villanykörtére festett állatfejektől papírangyalkákig, számtalan ünnepi tárgy igazolta. A színpad is tarkállott a színes papírokba csomagolt ajándékdoboz-hegyektől, hiszen minden fellépő gyerkőcöt megajándékozott a Mikulás, akinek most kivételesen nem a Krampusz, hanem egy bájos, valódi angyalszárnyas angyallány volt a segítője.
„Őrizzük meg ezekből az ünnepi pillanatokból morzsákat az eljövendő év hétköznapjaira, hogy azokból is kicsit ünnepit, kicsit méltóságteljeset, a hétköznapitól eltérőt varázsoljunk. S mit is kívánhatnánk magunknak a következő évre? Természetesen mindenkinek egészséget, boldogságot, békességet, anyagi biztonságot és szerencsét.” — mondta Márton Zsuzsanna, Ron Cristian gondolatával zárva köszöntőjét s kívánva békés, boldog karácsonyi ünnepeket egri minden lakosának: „Higgy a szívedben és saját jóságodban, mert ha így teszel, mások is ezekben fognak hinni. Higgy a csodában, mert teli van vele az élet. De ami a legfontosabb: higgy önmagadban, mert odabenn a lelkedben rejtőzik a csoda, a remény, a szeretet és a holnap álmai.” Ezt követően azokat köszöntötték, akik fél évszázaddal ezelőtt kezdték el közösen álmodni a holnapot s ma aranylakodalmas párként állt egymás mellett Fakezas Sándor és Erzsébet, valamint Papp Miklós és Rozália, majd a Szatmári Gyermekkar kristálycsengő hangon énekelt karácsonyi koncertje varázsolta még ünnepibbé az alkalmat. S mivel karácsony nincs kántálás és betlehemezés nélkül , előbb a Szamoslippói Hagyományőrző Csoport köszöntötte a régi hagyományoknak megfelelően az ünnepet, majd az ovisok örvendeztették meg énekeikkel a jelenlévőket, aztán az elemisták, valamint az öt-hetedik osztályosok mutatták be verses-zenés összeállításaikat, míg a negyedikesek, illetve a hat-hét-nyolcadikosok betlehemes játékaikkal idézték fel a Szenteste történéseit, Márton Iringó pedig különösen szép karácsonyi népdalcsokrot nyújtott át az egybegyűlteknek.
Az előadások közben adták át az óvodát már rengeteg játékkal megajándékozó, szilágysági Gyermekeink Egyesület ajándékát is — ők 2015 januárjában indították útjára a Nagycsaládban élni jó elnevezésű akciójukat, melynek keretében bármely vallási felekezethez tartozó házaspár harmadik, negyedik vagy épp tizedik gyermekét látják el hatalmas peluscsomaggal, amelyet most a Túróczi család legfiatalabbja, Zsófia kapott meg, s a 300 pelus mellé az egyesülettől és az Egri Református Egyházközségtől közösen egy 500 lejes anyagi támogatást is átvehetett Kovács Sándor lelkipásztortól az édesanyja. A karácsonyi ünnepség műsor-összeállítását az Egri Csodaszarvas Néptánccsoport kalotaszegi legényese, népdalai és szatmári táncai zárták, de a meglepetéseknek még nem volt vége, ugyanis kezdődött a karácsonyi rajzpályázat eredményhirdetése — a könyvtár és a polgármesteri hivatal által közösen szervezett megmérettetésre számtalan képeslap érkezett, s az óvodások, az elemisták és az általános iskolások kategóriájában is három-három legügyesebb képeslapkészítő vehette át az elismerést, stílusosan egy-egy karácsonyi témakörhöz kötődő, szép képeskönyvet.
Szabó Kinga Mária

2018. január 2., kedd

Marton Zsuzsánna, a polgármesternő


Marton Zsuzsánnával többször is találkoztam, de riportot nem sikerült vele készitenem, pedig nagyon sok mindenről tudna beszámolni, hiszen lévén az Egri község polgármestere igencsak történthetett vele sok minden.
Egri község a Szamos-háti település kezdi érzékelni a közösséggé válás fontosságát. A  "Csodaszarvas" tánccsoportjuk vagy a fotbalcsapat mind közzösségformáló kisközösségek, amelyek messze földre eljutatják a község hírét. De a vállalkozók is, akik szorgos munkával töltik a mindenmapjaikat. A községben hetvennél is több kisválalkozás működik és ne felejtsük azt sem, hogy két  egyesület is gazdagítja a község életét.
A közgadaságit végzett polgármesternő szerényen hárította el, hogy róla írjunk, pedig van mit, de megvárjuk amig beleegyezik. 
Addig is egy unikumnak tekinthető pályát éspedig a kartingpályát mutatjuk be, ahol keddtől vasárnapig lehet úgy versenyre felkészülni,mint hobbyból körözni. A weblapban úgy mutatkozik be a pálya:
"Északnyugat-Románia egyetlen kartingpályája található Batiz és Gombáspuszta a 19-es számú országút mentén. Egyelőre bérkartingra és edzésekre remek lehetőséget nyújt a közepesen gyors aszfaltcsík, de további, kisebb befektetések után rangos versenyt is lehet ide hozni. 860 méter hosszú a pálya, a szélessége 4,5–7 méter között váltakozik. Ez azt jelenti, hogy viszonylag szűk pálya, amely versenyhelyzetben érdekes szituációkat hozhat létre. A gombáspusztai aszfaltcsík egyébként az északnyugat-romániai régió egyetlen épített kartingpályája. A legközelebbi helyszín Aradon van és ez további előnyt jelenthet a szatmári helyszínnek, hogy bekerüljön az országos versenynaptárba. Most már a legjobb edzési feltételek is teljesültek.
Természetesen bárki csatlakozhat ezekhez a csapatokhoz. De aki csak hobbiként szeretne körözni a pályán, azt is megteheti. Huszonöt karting áll a bérlők rendelkezésére"
A községnek van egy halastava is amely 16 km-re található a megyeközponttól körülbelül 3 hektáros területen. Reggel 5 órától nyit, de ha hamarabb érkeznek, hivható a kapun található telefonszámon és rendelkezésükre állnak. Viszonylag kis területen fekszik, a tó tele van hallal, igy kicsi a valószinűsége annak, hogy a halak ne harapjanak.
Mielőtt elhagynánk Egrit eszünkbe jut az a projekt amely egy határon átnyúló kezdeményezést is takar. Egriben van egy olyan civil sportkezdeményezés amely a helyi lányokat kézilabdázni tanitják: 
Szatmár-Ferencváros határon átívelő, női kézilabda utánpótlás projekt keretén belül rendszeres női kézilabda edzésre kerül sor Egriben 6-9 éves kislányok számára.
A “Szatmár Ferencváros, határon árnyúló, női kézilabda utánpótlás projekt” egy alulról építkező civil-sport szerveződés. Nem csak nevében de szervezettségében, kiterjedésében, tematikájában, módszereiben is úttörő kezdeményezés, hanem a két országban történő működése révén egész Európában is egyedül álló projekt.
2014 augusztus 14-én elinditott, 5 alapítóval és 6 szivacskézilabda csapattal, hatvan, hét éves kislánnyal. A projekt működési területe a “történelmi Szatmár” megye. A gyerekek 10 éves korukig a mérkőzéseiket nem eredmény centrikusan játsszák, hanem elsődlegesen a kézilabda alapismereteinek a minél hatékonyabb és eredményesebb elsajátítására fordítják a hangsújt. Majd csak ezután kezdik el az edzők a megfelelő módszerek alkalmazásával a tudatos mentális építkezést, az eredményesség felé.
Útban hazafele tudtuk meg azt a hirt, ami arról szól, hogy a polgármesternő a fővárosban aláírta azt a szerződést ami alapján a község a megnyert pályázatra pénzt kap az egri iskola felújítására.  Gratulálunk neki!

2017. december 30., szombat

BÚÉK 2018!

Boldog Új Évet Kívánok!
An Nou fericit! 
Neue Jahr!
Happy New Year! 
Yeni Yılınız Kutlu Olsun! 
Srećna Nova godina!
Szczęśliwego Nowego Roku! 
С Новым Годом!

2017. december 28., csütörtök

Magyarul is beszélő migráció-kritikus az új osztrák külügyminiszter

2017. december 20. TÓTH TAMARA Mandiner
A hét nyelven – köztük magyarul is – beszélő Karin Kneissl váltja Sebastian Kurzot Ausztria külügyminisztereként. Az iszlám szakértőjeként és a migráció kritikusaként ismert Kneissl ugyan független, de a pozíció betöltésére az Osztrák Szabadságpárt vezetője, az immáron alkancellár Heinz-Christian Strache kérte fel.
Nem spórolt a pozitív jelzőkkel HC Strache, amikor december 16-án egy sajtókonferencia keretében bemutatta Ausztria új külügyminiszterét. Nemcsak Kneissl szakértelmét és nyelvtudását emelte ki, de az alkancellár szerint azzal, hogy újra független külügyminisztere lesz Ausztriának, egy igazán fontos, de a Bruno Kreisky korszak után elfeledett tradíciót élesztenek újjá.
Karin Kneissl 1965. január 18-án született Bécsben.

Ausztriában a Közel-Kelet és az iszlám nagy ismerőjeként tartják számon. Nem véletlenül.
Gyermekkorának egy részét a jordániai Ammánban töltötte, ahol édesapja Husszein király pilótájaként dolgozott. Egyes médiaértesülések szerint édesapja a Royal Jordanian Air légitársaság megalapításában is részt vett. Ezek az évek mély nyomot hagytak a fiatal Karinban, melynek következtében újra és újra visszatért a Közel-Keletre.
Bár világossá vált számára, hogy hosszú távon az arab világban nem tudna élni, elszakadni sem tudott tőle soha. Az 1982-es libanoni háborúval kapcsolatban azt írja: „abban az életkorban, amikor a lányok általában a fiúk iránt kezdenek el érdeklődni, én egy konfliktusba szerettem bele. Esténként egy szótárral a kezemben megszállottan követtem a libanoni híreket. Meg akartam érteni, hogy ki, ki ellen és miért harcol”. Egyetemi tanulmányait a '80-as években végezte. Először a Bécsi Egyetemen szerzett jogi diplomát, majd itt végezte el az arab szakot is. Doktori disszertációjának elkészítése során a jeruzsálemi Héber Egyetemen, illetve az olasz Urbinói Egyetemen is kutatott.
Kneissl az 1990-es években dolgozott már az Osztrák Külügyminisztériumban. Tagja volt az akkori Miniszteri Kabinetnek, dolgozott a Külügyminisztérium nemzetközi jogi irodájában, de töltött be hivatalos posztot Párizsban és Madridban is. Erről az időszakról azt írja Kneissl a Mein Naher Osten (Közel-Keletem) című könyvében, hogy sokkal szívesebben tevékenykedett volna Budapesten, hiszen ekkor tanult magyarul. Útja mégis az Ibériai-félszigetre vezetett. 
1998-ban úgy döntött, hogy maga mögött hagyja a diplomácia világát, és szabadúszó újságíróként kezdett dolgozni. A NATO-val kapcsolatos kritikus írásai miatt többször összetűzésbe került a német Die Welt című napilap szerkesztőségével. Kneissl szerint a lap USA iránti elfogultsága ellehetetlenítette az objektív újságírást. Rendszeresen publikál azóta is német, illetve angol nyelvű újságokban, emellett pedig politikai elemzőként is ismert és elismert Ausztriában. Jelenleg a Bécsi Diplomata Akadémián oktat.
1998 óta egy tanyán él a Bécs melletti Seibersdorfban, ahol 2005 és 2010 között a községi tanács tagja volt, szintén független képviselőként, de akkor még a Néppárt támogatását élvezte.
Kneissl szerint napjaink politikai iszlámja, az iszlám fanatizmus egyfajta anti-globalizációs mozgalomként fogható fel, amely a vallási alapokon nyugvó társadalommodellt állítja szembe a nyugati életformával. E felfogás szerint nem a nemzet vagy a társadalmi osztály válik az identitás középpontjává, hanem a vallás.
Ez maga után vonja azt is, hogy egy erős állampolgári tudatosság kialakulása helyett a társadalom a hívők és a hitetlenek csoportjára tagolódik. Teljesen mindegy, hogy a szegénységről van-e szó vagy a magas élelmiszerárakról, a politikai iszlám azt sugallja, hogy a megoldás csak a vallás lehet. Amennyiben egy muszlim kritikus szemmel tekint vallására, szintén hitetlenné válik.
Az új osztrák külügyminiszter szerint az iszlám világban ma az unokák sokkal vallásosabbak, mint a nagyszüleik voltak, a fiatal lányok pedig sokkal gyakrabban viselnek fejkendőt, mint a liberálisnak számító édesanyáik.
Kneissl ezen felül többször hangot adott annak, hogy a mérsékelt iszlám szerinte nem létezik.
„Az ember vagy iszlamista, és ezzel együtt az iszlámon alapuló társadalomban és gazdaságban hisz, vagy pedig nem az, és elismeri az állam és az egyház szétválasztásának jogosságát” – állítja.
Kneissl pro-európaiként jellemzi önmagát, de az Európai Unió intézményrendszerének nagy kritikusa. Támogatja a katalánok függetlenségi törekvéseit. Már 2012-ben cikket írt „Katalán Köztársaság? Nemcsak a Balkánon jöhetnek létre új államok” címmel. A Brexit-népszavazás eredménye után megjelent publikációjában Jean-Claude Junckert, az Európai Bizottság elnökét a „hatalom cinikusaként” írta le, emellett „arrogánsnak” és „közönségesnek” nevezte, aki „Brüsszel császárának” tartja önmagát, célja pedig, hogy„egyezségeket szegjen meg, ha az hasznára válik”. Emellett hatalmas felzendülést váltott ki Ausztriában Kneissl azon kijelentése, ami a cionizmust a nácizmushoz hasonló „vér és föld” („Blut und Boden”) ideológiájaként írta le. A vér és föld ideológiája gyakorlatilag a nácik agrárpolitikai követelését jelentette, amely az árják földszerzéshez való jogára irányult. 
Nem meglepő, hogy az iszlámban jártas Kneissl fokozott figyelemmel követte a 2015-ös migrációs válság történéseit. Az Ausztriába érkezők nagy részét „gazdasági migránsként” jellemezte, akik 80 százalékban fiatal férfiakból állnak. Az osztrák közszolgálati televíziónak adott interjújában azt nyilatkozta, hogy az arab világban tapasztalható konfliktusok egyik oka a „tesztoszteron-vezérelte fiatal férfi, akik nem tud nőhöz jutni, mert nincs sem állása, sem lakása, és így a társadalom által előírt tradicionális férfi szerepet sem tudja betölteni.”
Kijelentéseit nem csak kritikával illették, a Szabadságpártban többen szimpátiával fogadták szavait. Ezek után Kneissl egyre gyakrabban volt résztvevője a párt által szervezett rendezvényeknek. HC Strache már 2016-ban fontolgatta, hogy pártja támogatásával Kneisslt indítja az az évi elnökválasztáson, de ő akkor még nemet mondott. Helyette Norbert Hofert indította a párt, aki bár a választás első fordulóját megnyerte, végül alulmaradt a Zöldek támogatását élvező Alexander Van der Bellennel szemben.
Angela Merkelt és az Európai Unió menekültpolitikáját szintén heves kritikával illette az újdonsült külügyminiszter.
Az EU szerinte csődöt mondott, a Törökországgal kötött megállapodást pedig ostobaságnak nevezte.
A jelenlegi osztrák szövetségi elnöknek, Alexander Van der Bellennek nemes egyszerűséggel az értelmi képességét kérdőjelezte meg, miután Van der Bellen egy interjú során azt mondta, hogy a muszlimokkal való szolidaritás jegyében minden nőt meg kéne kérni a fejkendő viselésére. 
Strache a 2017-es osztrák választások után és a koalíciós tárgyalások alatt újra megkereste Kneisslt és felkérte külügyminiszternek, aki ekkor már elfogadta a felkérést: „Készen állok Ausztria szolgálatába állni” – nyilatkozta legutóbb a színes karriert befutó külpolitikai szakértő.

A családon belüli erőszak megfékezéséről szóló törvénytervezetet fogad el a kormány - a Transindex.ro portálról

http://itthon.transindex.ro/?hir=50523 2018. február 08.  A családon belüli erőszak megfékezéséről szóló törvénytervezetet fogad el a k...