2019. március 2., szombat

Riói Karnevál - 2019-ben

A Rióban megtartott Karneválról sokan hallottak, de az ott érezhető hangulatról csak hallomásból lehet tájékozódni. Mi is megpróbáljuk az idei rendezvény első napjaiban készült fényképeket közreadni:

Related image

Related image

Related image

Related image

Image result for karneval rio 2019

Related image

2019. március 1., péntek

Csapatmunka, elsőhelyen

Február 27-én megtartott Kolozs megyei Küldöttek Tanácson (MKT-n) a polgáriak új vezetőt a fizikus végzettségű Horváth Zoltán urat választották meg a Kolozs megyei MPP élére. Ez alkalommal kérdeztük az elnök urat terveiről:
- Tisztelt elnök úr hogy érzi magát ebben az új helyzetben:
- Köszönöm a kérdését, de el kell ismételjem, hogy lényegében nem új a helyzet, hiszen évekig előbb városi majd megyei elnökségeiben ügyvezetőként is tevékenykedtem. Mielött az MPP tagja lettem volna előbb a Román Ökologista Föderációban (FER-ben) megyei titkárként tevékenykedtem, majd a MER, a Kereszténydemokrata Párt és a FER egyesüléséből kialakult Zöld Pártnak lettem a megyei szervezet titkára. Simon Csaba, az MPP alelnöke, 2008-ban hívott az alakulatba meggyözve arról, hogy itt a helyem. Majd a kolozsvári elnök, a Keizer úr kérésére elfogadtam a ügyvezető titkári tisztséget, amit 4 év kemény munka követte. Keizer úrral több mint 60.000 km-t tettünk meg a gazdasági és vidékfejlesztési projektek bemutatására, valamint a szervezetek megerősitését. Ez idő alatt, osztrák, kinai és japán gazdasági szakemberek számára az erdélyi gazdasági lehetőségeket sikerült megmutatni. Sőt barátokat is szereztünk mint például a Takagi úr, aki a japán-román kereskedelmi iroda elnöke, s aki Keizer úrral azóta is állandó kapcsolatban áll. 
A Keizer úrral való együttműködésem azóta is fennáll és így a csapatmunka tovább fog folytatódni, annak ellenére, hogy volt idő, amikor Ö a városi, én pedig a megyei elnökségekben tevékenykedtünk
- Mi fog változni ezentúl a munkájában?
- Köztudott, hogy a most lemondott megyei MPP elnök Keizer Róbert úrral mindvégig a csapatmunkában hittünk és igyekezetünk a céljainkat együt megvalósitani. Ez egyfelől megkönnyiti majd munkám hiszen Keizer úr veszi át az eddigi munkámat és Ö fogja koordinálni a szaktestüleket is.
- Ez azt is jelenti, hogy Ön meg azokat a tevékenységeket veszi át illetve folytatja amit az előző elnök?
- Lényegében igen, de nem szabad elfelejteni, hogy mindketten jól ismerjük az MPP politikai programját és a Bethlen Gábor fejlesztési tervét, amit eddig is - szinte egy évtizede - követtünk! Sőt a Szórvány részére egy kiegészitő tervet is kidolgoztunk, amelyet a Bocskai Tervként ismertettük.
- Mégis mi az ami Önöket egy ilyen nehéz és munkaigényes tevékenységi sorozatra tudta ösztökélni?
- Igen ez jó kérdés, de csak a.magam nevében beszélhetek. Engem mindig meglepett az az élni akaró vidéki társadalom, még akkor is, amikor nehéz idők voltak. Több mint negyven éves terepmunka van a hátam mögött, így a terepismeretemmel nincs baj. Nagy előnyt jelent az is, hogy évekig a Családi Tükör havilapnál dolgoztam, ami a Dolgozó Nő utód lapja volt és a névváltozás az eredeti 105.000-es lapszámról visszaesett a 17.000 lapszámra. Nagy vérvesztesége miatt a lap fennállása is veszélybe került. Több hónapos munkával azonban sikerült felvinnem a duplájára ezt a számot és a reklámok száma is megnövekedett, így a megszűnéséig lábonmaradt. Közben a sajátlapom a Kertbarátok Lapja is megjelent, amelyet nagy áldozattal kibővítettem az Erdélyi Gazda havilappal. Mivel vissazhívtak az egyetemre a Fizika Karra, elhagytam a fiatal szerkesztőségi gárdát és visszakerültem a Magfizikai és nukleáris Tanszékre, lévén, hogy azelőtt is a Fizika Kar kutatólaborjában akreditációt szereztem a nukleáris fizikai labormunkára. Az akkori fönököm átváltott a Környezettudományi és Környezetmérnöki Karra és magához hívott, amit el is fogadtam és ahol most is munkálkodom.
- Igen változatos munkakör keretben leledzik.
- Mindenütt szép és jó ha szeretjük a munkánkat, én igy vagyok vele most is. És nyugodtan állíthatom a csapatmunka elsődleges minden esetben.
- Szeretném ha egy pár mondatban bemutatná a soron következő terveit. Úgy hallottuk, hogy több oldalas tervvel jelentkezett be a megyei elnöki tisztség megpályázásakor.
- Az egy az alapszabály által előírt belső irat. Szeretném kihangsúlyozni, hogy annak semmi értelme, hogy előre beharangozzak valamit aztán majd kitérjek a kérdesek elől ha esetleg nem sikerül. Amint előbb emlitettem az MPP-nek van két alapdokumentumja is ami nyilvános: Politikai Program és a Bethlen Gábor Terv, ami hasonlít a néppárti Mikó Tervhez s aminek első fejezeteit nagyon jónak vélem. Ezenkivül van a kolozsvári polgáriak által elkészitett Bocskai Terv is, s amit most ki kell terjesztenünk, illetve régiószintűvé kell átalakítani. 
- Értem, de azért arról beszámolhat, hogy mit tervez a helyi szervezetekkel kapcsolatosan?
- Természetesen meg kell ismernem, hogy mi a valós helyzet, hiszen 2 év alatt sok minden megváltozhat és vannak olyan szerveztek is, ahol a tisztségviselők mandátuma lejárt vagy rövidesen le fog járni az új alapszabály illetve annak módositásai miatt. Erre az országos elnök is a Mezei jános is felhívta a figyelmünket, mert előbb a városi majd a községi helyi szervezeteknél is meg kell ejteni a választásokat.
- Ez olyan furcsán szól
- Nem, Mezei János elnök úr külön kitért arra, hogy, aki tisztségre vágyik annak kötelező végrehajtani a vezetés által elhatározottakat. Ez alól magam sem akarok kibújni és elvárom, hogy ne csak beszéljen vagy követelőzzön valaki, hanem tegye oda a vállát és egyirányba nyomjuk a polgáriak szekerét. 
Nekem azért szerencsém van, mert a tagjaink között sok vállalkozó van, akik tudják mit kell tenniük és ha valamit elvállalnak azt meg is teszik. 
Az elnökségbe is olyan vállalkozók vannak, akik már bizonyítottak, pld. az alelnök úr a Búzás István és a Kapitány Zoltán, akik Bánffyhunyadon elismert szakemberek vagy Széken a Kocsis Ferenc, de a Kajántón is ismert Kelemen Zoltán már komoly gazdasági sikerek tulajdonosai.
- A gazdasági szaktestületben is vannak olyanok, akik szintén bizonyitották rátermettségüket és gazdasági sikerüket,pld. Széken Csorba Márton, cégvezető. 
- Köszönöm, hogy megemlitette való igaz, hogy Szék az önfenntartás egyik fellegvára. Sok mindent el lehetne mondani, de egyre felhivnám a figyelmet: Szék a sós források és kútvizek városa aránylag könnyen átalakulhat fürdővárossá. Számtalan nagy épülete pedig adja a faluturizmusban való részvételt is. Igaz már van több panziója is, de ezt tovább lehet fejleszteni. 
- További lehetőségekről is mondana valamit?
- Tudni kell, hogy minden kezdett nehéz, de azt is el kell ismerni, hogy ha nem növünk fel a feladatunkhoz, akkor minden elveszhet. 
Keizer úrral elinditottuk a Polgári Klubot, vagy a gazdálkodók számára a Polgári Gazdasági Kört, (amely egyfajta gazdaköri tevékenységre ösztönözött). Ezek olyan lehetőségeket rejtenek magukba amit jobban megkéne ismerni és elkéne fogadni. Emiatt is nagyon fontosnak tartom a civil kezdeményezésekkel való kapcsolattartást.
- Most, hogy Ön lett a megyei vezető, továbbra is fenntartja a Nöszervezetek felállitását?
- Természetesen, Több éven át igyekeztem a polgári nőszervezetek fel állitásának az ötletét elhinteni nemcsak Kolozs, hanem Szatmár, Bihar, Szilágy és Maros megyékben is. Felvettem a kapcsolatot más országbeli nőszervezetekkel is, akik pozitivan értékelték ha lenne a polgári vonalnak is nőszervezete. Nem tudnám éppen most félbehagyni. De ahol csak megemlítettem - és nem csak magas szinteken hanem helyi szervezeteknél is - nagyon sokan megfelelőnek vélik ha van az MPP-nek nőszervezete. Nemrég egyik újonnan megválasztott tisztségviselő kollega mondta, hogy lenne még kb 600.000 szavazó tartalék, akit érdemes megkeresni,. Nos ezek éppen a nőszervezetek által tudnának érvényesülni. Amikor legelső alkalommal egy cikkembe felhívtam erre a figyelmet alig egy pár nap múlva megalakult a szövetségiek nöszervezete. Mi esetleg nőgyűlölők lennénk? Nem. 
- Jó értem én, de ehhez sok minden még nem biztosított.
- Én nem úgy látom, tapasztalom. Például a Facebook-on inkább a széki nők szerepelnek, egymásnak gratulálnak, biztatják egymást, törödnek egymással, azaz van egy olyan igény, hogy valahova tartozzanak és ez lehet éppen a nőszervezetünk. Vagy ott van a kézdivásárhelyi nök egyesülete amelynek a gyökere az MPP-és tanácstagtól indul el, aki egyedüli női tagja volt az ottani tanácsnak. Ma már mindenki igyekszik résztvenni az általuk szervezet tevékenységekben.
- De az alapszabály nem tesz különbséget...
- Nem is kell! 5 (azaz öt) tagból állhat egy szervezet, akkor azok nem lehetnének csak nők? A férfiak szervezete mellet nem tud elférni egy nőszervezet? Azért inditottuk el a Polgárnő bloglapot is, hogy érezetessük hogy a nők is fontosak a polgári pártnak. Lásd a Fidesz vagy a KNDP-nek is van nőszervezete, de itt hazai szinten is van a liberálisoknak vagy a demokratáknak is nőszevezete.
- Értem, végezetül szeretném megkérdezni, hogyan tudja majd egyezteni az Önök és a Központ által elinditott tevékenységeket?
- A pártfegyelem megköveteli, hogy a központi elnökség által kialakitott vonalon haladjunk, de ez nem zárja ki a helyi jellegzeteségeket, problémákat és azok megoldási lehetőségeit. Meg kell keresni a középutat, eddig is azt tettük. Jól rosszul az már más kérdés. Szerintünk jól cselekedtünk, ha megnövekedett a Kolozs megyei választóink száma, hiszen megyei tanácsba is bejutott a polgári jelölt. Ez egy helyi jellegzetesség. Még akkor is, ha nekünk csak a billegő helyett adtak a szövetségiek és végül nekünk lett igazunk és még egy plusz helyett is megszereztek azaz nem 6 hanem egyel több tanácstagjuk lett. Ez is mutatja, hogy a választók értékelték azt , hogy nemegymés ellen hanem együtt haladtunk a megyében.
- Köszönöm a beszélgetést!
- Én köszönöm a lehetőséget
lejegyezte Gurka Balla Ilona

2019. február 21., csütörtök

Sokszor az élet írja a legszebb, legkülönösebb történeteket

"Sokszor az élet írja a legszebb, legkülönösebb történeteket. A mostani ilyen sztori nem biztos, hogy száz százalékosan valóban megtörtént, de ahogy a mondás tartja, nem zörög a haraszt, ha a szél nem fújja. A történet két főszereplője a legendás brit miniszterelnök, Winston Churchill felesége, Clementine és egy utcaseprő férfi.
Egyik este Churchill és felesége elhatározta, hogy tesznek egy sétát Londonban. Ahogyan haladtak az utcákon, egyszer egy utcaseprő odalépett hozzájuk, de nem a miniszterelnököt szólította meg, hanem annak feleségét.
Clementine és az utcaseprő pár percig, jókedvűen beszélgetett. Azután Churchill kíváncsian érdeklődött, hogy miről esett szó kettejük között. A nő azt felelte, hogy ebbe a férfiba volt szerelmes fiatal lány korában.
– Látod, drágám! Milyen jól tetted, hogy nem hozzá mentél feleségül, hiszen most egy utcaseprő lenne a férjed.
Clementine szigorúan Churchillre nézett, majd így válaszolt.
– Nem, édesem. Ha hozzá mentem volna feleségül, akkor belőle lett volna miniszterelnök!"
Szerk megj. 
A fenti történetet a Szilágy megyei polgári elnök osztotta meg velünk. Igaza lehetett a Clementine asszonyságnak...
Nemrég, egy előadást hallgattam, amit egy hóstáti származású mérnöknő tartott, aki nagyjából ugyanúgy fejezte ki magát: "minden erős férfi mögött, egy erős nő áll" 

2019. január 16., szerda

Közlemény


 Megújult lendülettel folytatja a munkát az MPP országos választmánya
Idén ismét a román parlament elé terjesztik a székelyföldi autonómiatervezetet – döntött egyöntetűen a Magyar Polgári Párt (MPP) országos választmánya a hétvégén, Székelyudvarhelyen tartott ülésén. A jelenlévők kinyilvánították: az autonómia ügyében továbbra is elszántak, újra és újra a törvényhozók elé terjesztik a tervezetet annak érdekében, hogy életben maradjon a székelyföldi autonómia kérdésköre. A dél-tiroli példa a remény arra, hogy a hosszas és kitartó törekvés Romániában is pozitív eredményt szülhet.
A közelgő európai parlamenti választások témáját hosszasan vitatta meg a választmány. Megvizsgálva a választásokon való részvétel lehetőségeit, eldöntötték: az RMDSZ és az MPP közötti együttműködési megállapodást alapul véve tárgyalásokat kezdeményeznek a szövetséggel. Bejutó helyre számítanak jelöltjük, Márton Zsuzsanna, Egri község (Szatmár megye) polgármestere számára, aki az MPP jobboldali politikáját és az Európai Parlament nemzeti oldalát erősítené. A tárgyalások lefolytatására a vezetőség kapott megbízást az MPP választmányának részéről. Alternatívák is megvitatásra kerültek a témában, a döntéshozók elhatározták, hogy a Magyar Polgári Párt nem zár ki egyetlen lehetőséget sem, amellyel megjeleníthetik a párt célkitűzéseit az európai parlamenti választásokon.
A választmányi ülésen Mezei János bemutatta annak az általa készített felmérésnek az eredményeit, amely a párt belső ügyeit, vagyoni helyzetét tárgyalja 2018. december 31-el bezárólag, ugyanakkor megtörténtek a tavaly novemberi elnökváltás miatt szükségessé vált változtatások az MPP szervezeti felépítésében. A Mezei János elnökké választásával üresen maradt választmányi elnöki széket Pethő István, a párt Kovászna megyei önkormányzati képviselője foglalta el. Az ügyvezető elnöki feladatkör betöltésére Salamon Zoltán, az MPP Hargita megyei elnöke kapott megbízást. Az ülésen az etikai, illetve a pénzügyi bizottság összetételéről is döntöttek.
Nagyon mozgalmas időszak elé nézünk, az elkövetkező két évben négy választás is lesz. Fontosak az időben és a jól meghozott döntések, illetve ezeknek a kivitelezése. Ehhez a több mint 20 éves politikai és önkormányzati tapasztalatomat teszem hozzá” – ígéri Pethő István, újonnan megválasztott választmányi elnök. 
Salamon Zoltán az értékek és érdekek sokszínűsége jegyében lát hozzá az ügyvezetői elnöki munkához. „A Kárpát-medencei nemzeti együttműködés elvitathatatlan erő, megmaradásunk záloga, ugyanakkor a romániai magyarság lélekszámából kiindulva természetes, hogy ezt a régiót, illetve az itt élő magyar közösséget több szervezet is képviselje. Ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy helye és ideje van a versenynek, helye és ideje van az együttműködésnek. Az elmúlt időszakban felmutattuk a verseny és az együttműködés helyes arányát, amelyet a választók megelégedéssel igazoltak vissza. Elsődleges feladatomnak tekintem, a nemzetpolitikai célok szem előtt tartásával, hogy az értékek és érdekek sokszínűsége jegyében haladjunk tovább” – fogalmazott.
Maratoni ülésen, jó hangulatban, operatívan vittük végig a napirendi pontokat. Úgy érzem, hogy elkötelezett szándék és szív mellett a racionalitás elve alapján tudtuk meghozni döntéseinket. A csapat egységes, lelkes és cselekvőkész” – összegzett az ülés lejárta után Mezei János elnök. Megelégedéssel nyugtázta azt is, hogy a választmány tagjainak köréből közel 4000 lej gyűlt a csíkszeredai börtönben raboskodó Beke István és Szőcs Zoltán családja számára. A gyűjtést a Csíkszék Székely Tanácsának kezdeményezését felkarolva szervezte meg hétvégi találkozóján az MPP.


MPP-sajtóiroda, Január 14.,




2019. január 15., kedd

Hibátlan talajgyakorlatért 10-es

-KG 2019.01.14. 
A videojátékból vett mozdulatokat és zenét használta fel az amerikai, meg is őrültek érte.
Erős hétvégéjük volt az amerikai tornászoknak, egyrészt Shannon Hortman-Evansnek sikerült maradandót alkotnia egy utahi egyetemi versenyen a Super Mariót idéző 9,9-es gyakorlatával, másrészt Katelyn Ohashi egy tökéletes, 10.0-s talajgyakorlattal tett szert azonnali hírnévre.
Ohashi, aki egykor az olimpiai szereplésről álmodott, és az azért való küzdelembe szó szerint beleroppant, magával ragadó örömmel mutatta be a végül hibátlannak talált, 10.0 pontot kapó gyakorlatot, amit egyeteme, a UCLA simán csak úgy osztott meg, hogy ezért még a 10 pont is kevés. A videót azóta csak a UCLA Twitterén több mint 19 millióan láttak, ehhez sok millió jön még hozzá YouTube-on, illetve másodközlésekből, ami tornagyakorlatoknál azért elég ritka.
A gyakorlat talán legerősebb része a zárás volt, aminél Ohashi három szaltó után tökéletes spárgával landolt.
A 21 éves tornász, aki tavaly megosztva lett egyetemi bajnok, korábban gerinctörés és vállszakadás miatt hagyta ott az amerikai válogatottat, a UCLA-hez már csak a sport élvezete miatt csatlakozott, ami láthatóan jót is tett neki. 2018 áprilisában egyébként csapatbajnoki címet szereztek az országos bajnokságban, Osashi a versenyre indulás előtt egy nappal súlyos autóbalesetet szenvedett, ami miatt teljesen átértékelte saját szereplését, és a bajnoki cím a vártnál is sokkal többet jelentett neki.
A UCLA végül meg is nyerte az összesített versenyt az Under Armour egyetemi találkozón.

2018. december 31., hétfő

Jókivánság


Bort, búzát, békeséget!
Minden kedves olvasónknak Boldog Új Esztendőt, kivánunk 2019-ben

Riói Karnevál - 2019-ben

A Rióban megtartott Karneválról sokan hallottak, de az ott érezhető hangulatról csak hallomásból lehet tájékozódni. Mi is megpróbáljuk az i...